Boomverzorging

Bomen zijn prachtig en onmisbaar. Ze filteren de lucht, produceren zuurstof en geven verkoeling in de zomer. Bomen bepalen het aangezicht van het landschap, dorpen en steden. Wij houden van bomen! Ons uitgangspunt bij boomverzorging? Verzorg uw boom goed én professioneel zodat hij gezond blijft. Een gezonde boom geeft namelijk een betere CO2 opname! Is een boom toch ziek geworden, dan proberen wij hem eerst te redden. Een goede Boomverzorging is van essentieel belang voor de gezondheid van de boom.

Bij boomverzorging hoort snoeien. Er zijn vele redenen om een boom te snoeien. Vooral de veiligheid, doorrijhoogte voor verkeer, voetpaden, fietspaden en een smalle straat zijn belangrijke aspecten. De aansprakelijkheid voor schade door dit soort belemmeringen ligt bij de eigenaar van de boom. De andere reden is uiteraard dat de vorm en functie van de boom in uw tuin behouden moet blijven. Dit is een essentieel onderdeel bij de boomverzorging.

Met een hoogwerker kunnen we op alle mogelijke plaatsen bomen snoeien, ook achter woningen, schuren en omheiningen. Natuurlijk zorgen wij er ook voor dat het vrij gekomen takhout en stammen wordt opgeruimd. Boomstronken kunnen wij verwijderen middels een stobbenfrees. Deze maakt het mogelijk om stronken tot wel 30 cm onder het maaiveld te verwijderen, waardoor er weer nieuwe planten of gazon kan worden aangelegd.

Specialistenwerk

Door verandering van ons milieu, is boomonderhoud écht specialistenwerk geworden. Professioneel beheer kan de levensduur van bomen met tientallen jaren verlengen én u aanzienlijke besparingen opleveren.

Onze visie: iedere boom heeft verzorging nodig. Goede boomverzorging bevordert de levensduur van bomen. Bomen moeten veilig zijn, wij snoeien en verzorgen deze met grote regelmaat. Ook de bestrijding van ziekten en plagen is belangrijk.

Het kappen van bomen

Wanneer er genoeg ruimte is rondom de boom kiezen wij voor ‘gericht’ vellen. Als de boom door omstandigheden niet kan vallen, zullen wij de boom stukje bij beetje kappen. Het afbreken van bomen, het zogenaamde kappen, is vakwerk. Niet alleen wanneer de boom op een moeilijk bereikbare of gevaarlijke plek staat, maar ook gewoon in de achtertuin.

Onze gecertificeerde Tree Workers zijn gespecialiseerd in het vellen en kappen van bomen. Ze zijn getraind om te klimmen, dit met behulp van afvangtechnieken.
Hierbij worden takken en stamdelen gecontroleerd naar beneden getakeld om schade aan onderliggende beplanting, bestrating, tuinhuisjes e.d. te voorkomen. Zo nodig wordt een hoogwerker ingezet. Bij uitzonderlijke gevallen (van zware bomen achter bebouwing of op moeilijk bereikbare locaties ) wordt gebruik gemaakt van een telescoopkraan. Deze tilt de boom in gedeelten over obstakels weg.

Onze visie: iedere boom heeft verzorging nodig. Goede boomverzorging bevordert de levensduur van bomen. Bomen moeten veilig zijn en regelmatig gesnoeid en verzorgd worden. Ook de bestrijding van ziekten en plagen is belangrijk.

Om de bomen de juiste verzorging te bieden, voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Boomonderhoud
  • Snoeien van bomen
  • Bomen aanplanten
  • Bomen verplanten
  • Boomonderzoek

 

Denk naast boomverzorging gelijk even aan het onderhoud van uw volledige tuin, wij kunnen dit prima met elkaar combineren.